What wrong with you???
Giới thiệu

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LMD được sáng lập bởi ông Lương Mạnh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tập đoàn LMD kinh doanh đa ngành về: Mua bán sáp nhập doanh nghiệp, Hợp tác đầu tư, Tư vấn giải pháp tài chính, Nha khoa – Thẩm mỹ viện, Bất động sản, Dược phẩm, Kinh doanh chuỗi Nhà hàng – Café, Dịch vụ logistic…

TẦM NHÌN

Trở thành một tập đoàn kinh tế lớn hàng đầu của Việt Nam, được quản trị theo mô hình kinh doanh hiện đại, hiệu quả.

SỨ MỆNH

Khơi thông dòng tiền của cá nhân với cá nhân. Mang lại lợi ích và giá trị bền vững cho mọi người, góp phần xây dựng và phát triển xã hội.

Trở thành đối tác tin cậy thông qua việc đầu tư kinh doanh, điều phối dòng tiền.

Tạo dựng môi trường làm việc năng động, có tư duy về kinh doanh và chú trọng phát triển nguồn nhân lực làm nền tảng xây dựng thành những chủ doanh nghiệp thuộc tập đoàn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÂM: Luôn tôn chỉ giá trị đồng hành cùng cá nhân, doanh nghiệp giải quyết khó khăn tài chính và điều phối dòng tiền hiệu quả.

TRÍ: LMD là bến đỗ cho các cá nhân có tư duy mở về kinh doanh, khẳng định được trình độ, trí tuệ, cống hiến và xây dựng nền kinh tế Việt Nam.

TÍN: LMD luôn đặt chữ TÍN trong mọi hoạt động kinh doanh, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và đưa lợi ích xã hội để bảo vệ sự phát triển của LMD.

NHÂN: Người lao động là tài sản quý giá, LMD luôn xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn, áp dụng các chính sách phúc lợi ưu việt tạo thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng. Xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư bằng tình thân ái, và đồng hành khắc phục mọi khó khăn về tài chính, xây dựng cuộc sống thịnh vượng toàn diện của cá nhân và doanh nghiệp.

ĐỨC:LMD luôn đặt đạo đức nghề nghiệp là một trong những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh. Mọi suy nghĩ và hành động của lãnh đạo, nhân viên toàn công ty dựa trên nền tảng chuẩn mực về đạo đức.

Ông LƯƠNG MẠNH DŨNG

Chủ tịch HĐQT

Hỗ trợ và dịch vụ

Xem tất cả